my Account

הנוזל של הכסף הקולואידי הוא תמיסה נוזלית המורכבת ממים שמכילים חלקיקי כסף קטנים בתלפות, הידועים כקולואידים של כסף. חלקיקי הכסף הללו נפוצים לרוב בגודל ננומטרי, שזה אומר שהם קטנים מאוד, לעתים תוך עשורות עד מאות ננומטרים.

 

הנוזל של הכסף הקולואידי נהוג לשימוש למטרות רפואיות או כתוסף תזונתי, עם טענות ליתרונות בריאותיים. הוא מפגין מאפיינים אנטימיקרוביים, אנטיוויראליים ואנטיבקטריים, ויכול לחזק את המערכת החיסונית, לקדם ריפוי של פצעים, ולכמוה אפקטים אנטי-חמצניים.

 

retour