my Account

הננו-חלקיקים של כסף הם חלקיקים כסף בגודל קטן מאוד, שמתכנסים לעיתים בננומטרים, ומציגים מאפיינים ייחודיים עקב גודלם וצורתם. הם נחקרים ומשמשים במגוון תחומים, כולל ברפואה, באלקטרוניקה, בתחום הקוסמטיקה ובסביבה.

 

בתחום הרפואה, ננו-חלקיקי הכסף נחקרים בשל התכונות האנטיבקטריאליות והאנטיוויראליות שלהם. הם משמשים בתחום חבישות ושכבות מעטפת אנטיבקטריאליות למניעת דלקות. בתחום האלקטרוניקה, ננו-חלקיקי הכסף משמשים לייצור דיו מודפס נוהם לייצור מעגלי אלקטרוניקה גמישים. בתחום הקוסמטיקה, הם משמשים בתכשירי הגנה ובתכשירי טיפוח לעור בשל התכונות האנטיבקטריאליות והאנטי-דלקתיות שלהם

 

 

retour

.