my Account

מלכוד לכסף קולואידי הוא מכשיר המיועד ללכוד ולאסוף חלקיקי כסף הנמצאים בתמיסת נוזל, בדרך כלל מים. מכשירים אלה משמשים בהקשרים שונים, כולל במעבדות לניקוי דגימות המכילות כסף קולואידי או במערכות סינון להסרת הכסף קולואידי ממים לשתייה או מפליטות תעשייתיות.

 

פעולת מלכוד לכסף קולואידי נמצאת לעיתים בתהליכי סינון או תספיד, וחומרים המשמשים ליצירת המלכוד יכולים לכלול סינונים מיוחדים, רזינות החלפת יונים או חומרים אחרים עם תמיכה חזקה בחלקיקי הכסף הקולואידיים.

 

שימוש במלכודים לכסף קולואידי יכול להיות חשוב ביישומים מסוימים בהם נדרש להפחית או להסיר את נוכחותו של כסף קולואידי מסיבות בטיחות או על מנת לעמוד בתקנות הרגולציה. אך חשוב לבחור בסוג המלכוד המתאים בהתאם לתכונות הספציפיות של התמיסה ולדרישות היישום.

 

retour