my Account

   מכיל תרכובת נוזלית שמורכבת מחלקיקי כסף קטנים המתפזרים בתוך נוזל, לרוב מים. חלקיקי הכסף האלה נמצאים בדרך כלל בגודל ננומטרי, מה שאומר שהם קטנים ביותר.

 

בימינו, כסף קולואידי עדיין משמש על ידי חלק מהאנשים כתרופה אלטרנטיבית או תוספת. לעיתים קרובות משווק כמוצר בריאות טבעי וזמין בחלק מהחנויות למזון בריא או באינטרנט.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          retour