my Account

תמיסת חלקיקי כסף בגודל ננומטרי היא תמיסה נוזלית המכילה חלקיקי כסף בגודל של כמה עשרות עד מאות ננומטרים. חלקיקים אלו מציגים מאפיינים ייחודיים בשל גודלם הקטן ושטח השטח הספציפי הגבוה שלהם.

 

תמיסה זו משמשת בדרך כלל בתחום של המדעים הרפואיים עקב מאפייניה האנטי-מיקרוביים והאנטי-חיידקיים של הכסף. ברפואה, תמיסה זו עשויה לשמש בתחבושות אנטי-חיידקיות למניעת זיהומים או בציפויים למכשירים רפואיים להפחתת סיכון זיהומים. בתחום האלקטרוניקה, תמיסות של חלקיקי כסף ננומטריים יכולות לשמש בייצור דיו מונדח לייצור מעגלי אלקטרוניקה גמישים. הן יכולות לשמש גם ביישומים סביבתיים, כמו טיפול במים להסרת גורמי מזיהום מיקרוביים.

 

retour