my Account

כסף קולואידי - מארז 2

מארז חסכוני מס' 2 מורכב מבקבוק של 500 מ"ל בתוספת שני תרסיסים (נפח 30 מ"ל) של 15 עמודים לדקה כסף קולואידי. על ידי רכישת 3 מוצרים אלה יחד, אתה חוסך . כסף קולואידי שימושי ביותר מבחינה חיצונית (גם פנימית, אך מחוץ לאיחוד האירופי, החקיקה מחייבת!). תיאור של כסף קולואידי, שלו...

100.00₪
Qty: